GreenUp Tool

Schakel & Schrale gelooft om veel redenen in duurzaam bouwen. Maar vooral omdat het onze klanten waardevast vastgoed en dus duurzaam rendement oplevert. 

We realiseren duurzaamheid door ons puur te richten op concrete inhoud, haalbaarheid en lange termijn denken. Die focus moet leiden tot lage energielasten, lange levensduur en een objectief meetbaar financieel exploitatievriendelijk gebouw in de gebruikfase.

Al onze kennis en ervaring met duurzaam ontwikkelen en bouwen hebben we samengebracht in de GreenUp Tool. Een model dat duurzame technieken inzichtelijk maakt, concreet, meetbaar en haalbaar. Het geeft richting aan uw duurzame ambities, stuurt de herbestemming van het gebouw en maakt vastgoed waardevast.

De GreenUp Tool is een uniek, door BAM ontwikkeld model, waarin wij al onze kennis en ervaring met duurzaam ontwikkelen en bouwen hebben samengebracht.

Met dit model zijn wij in staat u optimaal over duurzaamheid te adviseren. En vervolgens om waardevast vastgoed te ontwikkelen en realiseren.

GreenUp Tool communiceert over duurzaamheidscores, technische maatregelenpakketten en alle financiële aspecten zoals de investeringen, de financiering en de huisvestingskosten.

De GreenUp Tool maakt duurzame technieken:

  • inzichtelijk
  • concreet
  • meetbaar
  • en… haalbaar.

Kortom, GreenUp Tool

  • geeft richting aan uw duurzame ambities
  • stuurt het ontwerp
  • en… maakt vastgoed waardevast.