Duurzaamheid

Zorg voor onze aarde, voor het milieu, voor de toekomst van onze kinderen en hun kinderen. Dat is de focus van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Ook voor Schakel & Schrale.

Als onderdeel van Koninklijke BAM Groep maken wij volop gebruik van de inzichten, initiatieven en middelen die ontwikkeld zijn binnen de groep.

Wij ontwikkelen en bouwen met oog voor het geheel. Dat betekent altijd en overal rekening houden met milieu, gezondheid, omgeving en afgestemd op het erfgoed. Daarbij ligt de focus op duurzaamheid van de producten, de diensten en de gebouwen die wij leveren. En op het verduurzamen van ons eigen bouwproces.

   

Duurzaamheid op de bouwplaats

Duurzame utiliteitsbouw betekent ook dat het bouwproces moet worden verduurzaamd. Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Op alle projecten passen we het Bewuste Bouwers Plan toe. Dit plan maakt onderdeel uit van het standaard projectplan voor de uitvoering. Systematisch en gestructureerd wordt gelet op aspecten als:
  • attentheid
  • milieuzorg
  • orde
  • netheid,
  • een goede buur
  • respectvol gedrag
  • veiligheid op en rond de bouwplaats
  • betrouwbaar en verantwoordelijk gedrag
 • Voor bouwplaatsen en kantoren gebruiken we groene stroom volgens beschikbare certificaten.
 • Op basis van een lopende analyse met leveranciers en een afvalverwerker worden maatregelen genomen om afvalproductie te beperken en afval te scheiden.
 • Schakel & Schrale is officieel FSC gecertificeerd en voldoet aan alle eisen van deze internationaal erkende norm.
 • Om duurzaam ondernemen in het gehele bouwproces verder te ontwikkelen maken we optimaal gebruik van onderzoek en kennis binnen Koninklijke BAM Groep en onze vaste partnerships met onderaannemers en leveranciers.