Terug naar Home

Schakel & Schrale is als geen ander thuis in onderhoud en verbouw van panden met bijzondere, historische kwaliteiten. Dat kunnen woonhuizen, kantoren, fabrieken, scholen, kerken, hotels of musea zijn, of erfgoed dat in gebruik is als bedrijfspand of woonhuis.

Wat kunnen wij voor uw betekenen?

Van eenmalige onderhoudsklus tot systematisch meerjarig onderhoud, van interieur update tot complete herbestemming. We zijn er voor het kleine en grote werk. Al dan niet aangevuld met nieuwbouw. Zo u wilt op basis van eigentijdse prestatiecontracten of de zekerheid van een Geen-Meerwerk Garantie. Altijd zo georganiseerd dat de dagelijkse gang van zaken optimaal verder kan, met minimale overlast voor gebruikers, klanten, bewoners, of omwonenden.

Meerjaren Onderhoudsplanning – onderhoud met een Visie

Onderhoud aan monumenten gaat vaak gepaard met hoge kosten. Daarom is het belangrijk dit onderhoud tijdig te voorzien, op het juiste moment uit te voeren, en vooral….te voorkomen. Met een Meerjaren Onderhoudsplanning en een Meerjaren Onderhoudsbegroting kunt u sturen op minimale kosten met een maximaal resultaat. Voor langere tijd krijgt u zicht op wanneer wat nodig is en wat de investeringen zijn. Werkzaamheden worden in zo’n plan vooraf slim gebundeld en dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we daarbij voor detailleringen en materiaaltoepassingen kiezen die uw onderhoudsopgave minimaal houden.

Elk werk is uniek

Bij monumenten en erfgoed gaat het áltijd om bijzonder maatwerk. Elk project is anders. Dat maakt ons werk zo boeiend, maakt dat we graag een stap extra zetten. Met onze vakmensen en expertise verzekeren we u van een gedegen en betrouwbare aanpak.