Vuurtoren ‘Het Paard van Marken’

Restauratie en onderhoud

De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat had BAM AAM opdracht gegeven voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de vuurtoren van Marken,  beter bekend als ‘Het Paard van Marken’. De vuurtoren heeft een mooie geschiedenis en de onderhoudswerkzaamheden waren dusdanig specifiek dat samenwerking met Schakel & Schrale is gezocht.

De werkzaamheden bestonden uit het vernieuwen van het pannendak, herstellen scheurvorming in de gevel van het vuurtorengedeelte en schilderen van alle gevels, kozijnen en deuren. Ook aan de omgang van het lichthuis zijn diverse herstel- en schilderwerkzaamheden uitgevoerd. Omdat het om een Rijksmonument gaat, is er nauw samengewerkt met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Waterland waaronder Marken valt.

Het Paard van Marken wordt sinds 10 jaar bewoond. De toren ligt een flink stuk buiten de bebouwde dorpskern van Marken en is om die reden niet aangesloten op de elementaire nutsvoorzieningen (drinkwater, elektriciteit en riolering). De grote uitdaging van dit werk lag vooral in het transport van materialen en materieel. Buiten het feit dat je een ontheffing moet hebben om Marken binnen te mogen rijden, ligt er alleen een veredeld fietspad van 1750 mm  breed en 2 km lengte naar Het Paard van Marken. Mens en materieel moesten dus allemaal over dit fietspad.