Sint Josephkerk in Amsterdam

Herbestemming tot speelparadijs

De kerk in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is omstreeks 1952 gebouwd en staat de boek als de eerste kerk in Nederland die volledig in beton is opgetrokken. Er is sprake van een bijzonder en waardevol cultuurhistorisch ensemble met de omliggende gebouwen als onderdeel van een Rooms-katholieke enclave, echter is alleen de kerk een beschermd Rijksmonument. Vanwege teruglopend bezoek verloor de kerk in 1990 zijn functie. Nadat het gebouw enige tijd werd gebruikt als klimhal en onderdak bood aan vluchtelingen volgde een periode van leegstand.

Schakel & Schrale heeft het monument gerestaureerd en de kerk heeft een mooie nieuwe bestemming als speelparadijs gekregen.

De werkzaamheden bestonden uit reparatie van betonrot en de grindnesten zijn aangepakt. Van de originele glas-in-loodramen waren net voldoende restanten beschikbaar om nieuwe ramen te reconstrueren. De 250 ronde glazen bouwstenen in de diverse lichtkoepels zijn vernieuwd. Ook was er veel aandacht voor de verduurzaming van het monument: isolatie van het dak, isolatieglas in ramen, en de installatie van pv-cellen op het dak. Voor de duurzaamheidsmaatregelen deed Schakel & Schrale een beroep op in de Groep beschikbare kennis. BAM Bouw en Techniek – Energy Systems werd ingeschakeld voor de pv-panelen op het dak. BAM Advies & Engineering adviseerde over installaties en maakte de bouwfysische berekeningen voor de gerestaureerde stalen ramen met nieuw isolatieglas.

De korte bouwtijd van zes maanden vroeg om korte lijnen, vandaar dat er in bouwteamverband is samengewerkt. Lean plannen en uitvoeren, in combinatie met de gezamenlijke ontwerpsessies voor de installaties, hebben er mede toe geleid dat we keurig volgens planning hebben opgeleverd.