Restaureren

Restauratie Zuiderkerkstoren in Amsterdam

Zuiderkerkstoren in Amsterdam

Restauratie

Restauratie Augustinuskerk in Utrecht

Augustinuskerk in Utrecht

Restauratie

Herbestemming Sint Josephkerk tot speelparadijs (Leontine van Geffen, monumentenfotograaf)

Sint Josephkerk in Amsterdam

Herbestemming tot speelparadijs