Restaureren

Restauratie Augustinuskerk in Utrecht

Augustinuskerk in Utrecht

Restauratie

Herbestemming Sint Josephkerk tot speelparadijs (Leontine van Geffen, monumentenfotograaf)

Sint Josephkerk in Amsterdam

Herbestemming tot speelparadijs

Renovatie en herindeling kerkgebouw “De Ark” in Amsterdam

Kerkgebouw “De Ark” in Amsterdam

Renovatie en herindeling