Restaureren

Restauratie en herbestemming Villa De Reehorst in  Driebergen

Villa De Reehorst in Driebergen

Restauratie en herbestemming

Herbestemming Bitterzoutloods in Ede

Bitterzoutloods in Ede

Restauratie en herbestemming van fabrieksgebouw tot loftwoningen.

Herbestemming Sint Josephkerk tot speelparadijs (Leontine van Geffen, monumentenfotograaf)

Sint Josephkerk in Amsterdam

Herbestemming tot speelparadijs

Renovatie en herindeling kerkgebouw “De Ark” in Amsterdam

Kerkgebouw “De Ark” in Amsterdam

Renovatie en herindeling