Oude Jeroenskerk in Noordwijk

Restauratie van de toren

Restauratie van de toren van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. De kerk is onderhevig geweest aan sterke weersinvloeden. De heersende westenwinden voerden zout aan dat reageerde met de oude mortel. Ook de stenen, die destijds gemaakt zijn in kleigroeves rond Noordwijk, hadden veel te lijden gehad.

In het metselwerk zijn verscheidende boringen verricht om de concentratie en type zout bepalen. Vele stenen zijn onder deskundige handen verwijderd en vervangen door nieuw gebakken en hergebruikte kloostermoppen die de oude kleuren van de kerk heel mooi benaderen. De torenspits kreeg ook een onderhoudsbeurt: Het uurwerk is gecontroleerd, schilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd, het leiwerk en de klimhaken zijn zo nodig vervangen. Ook zijn de ankers en de ijzerwerken behandeld. Met de terugplaatsing van de vergulde bol en als apotheose de Noordwijkse leeuw was de restauratie compleet. Tijdens de werkzaamheden was de kerk in gebruik.

De Oude Jeroenskerk is een gotische kruiskerk in Noordwijk – Binnen. De middeleeuwse toren vertoont romanogotische details. Hij is negen meter breed, 40 meter hoog en bevat een wenteltrap van 110 treden. Volgens de overlevering zou de schedel van Jeroen in de kerk zijn begraven. Sinds 1798 is de toren in eigendom van de gemeente. Dit op last van de Franse bezetter, die kerktorens gebruikte voor communicatiedoeleinden.