Kanaalweg 2B in Delft

Groot onderhoud als onderdeel van een grootschalige renovatie van het voormalige universiteitsgebouw en Rijksmonument

Na de herontwikkeling wordt het gebouw opnieuw in gebruik genomen als kantoor voor Stichting DUWO en 47 studentenappartementen.

De werkzaamheden bestonden uit het restaureren van al  het aanwezig glas-in-lood van de buitengevels met daarbij behorende herstel binnen (stucwerk) en buiten (voegen). De verroeste brugstaven zijn vervangen. Tijdens deze werkzaamheden bleken op veel plekken de aanwezige montant– en afzaatstenen in slechte staat te zijn. Deze zijn gelijk meegenomen bij het herstel. Een geveldeel was aangewezen als mock-up voor herstel en vervangen aanwezige gevelkozijnen (kruiskozijnen), metselwerk (montanten en afzaten) en natuursteen.

Het gebouw staat vrij van bebouwing, waardoor het gebouw vanaf alle kanten goed bereikbaar was. Door dat het glas-in-lood over alle gevels verdeeld was, hebben we de planning ook per geveldeel uitgewerkt. De aanwezige steigers waren na gereedkomen gelijk weer inzetbaar voor een overige geveldeel. Hierdoor was een eenmalige aanvoer van een beperkte hoeveelheid steiger noodzakelijk. De glazenier en metselaar waren hierin een leidende factor. Dus een strakke schema met een goede bewaking en daar waar nodig bijgestuurd.