Pieter Teylers Huis Haarlem

Schakel & Schrale heeft een grote bijdrage geleverd aan de restauratie van het uit de zeventiende eeuw stammende rijksmonument.  De complete bouwkundige inbouw is hersteld en alle installaties zijn vernieuwd met de focus op duurzaamheid.

U heeft nog geen toestemming gegeven om de benodigde cookies te plaatsen. Accepteer de functionele cookies om deze video te kunnen bekijken.


 

Zuiderkerkstoren Amsterdam (restauratie, ontzouten)

In het hartje van de binnenstad van Amsterdam ligt de Zuiderkerkstoren. Schakel & Schrale heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam het grootschalig onderhoud van het Rijksmonument uitgevoerd. De Zuiderkerk is ruim 400 jaar oud en met haar toren één van de bekendste kerken in Amsterdam. Het Rijksmonument ligt aan de Zandstraat 17, in de voormalige Amsterdamse Joden- en Nieuwmarktbuurt.

Lees meer >
Zuiderkerkstoren Amsterdam

 

Kerkstraat Amsterdam

Door de grootschalige aanpak is een behoorlijke verduurzaming uitgevoerd aan het achttiende eeuwse voormalige koetshuis. Vooral door de toepassing van geïsoleerde wanden en daken, isolatieglas en lage temperatuur verwarming in de appartementen. De constructie is nauwkeurig nagekeken en waar nodig zijn balkoppen, vloerdelen, kaponderdelen en muurankers vervangen.

U heeft nog geen toestemming gegeven om de benodigde cookies te plaatsen. Accepteer de functionele cookies om deze video te kunnen bekijken.


 

Gebouw 356 voormalig vliegveld Valkenburg

Renovatie met respect voor de geschiedenis van het gebouw. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf hebben we alles in het werk gesteld zoveel mogelijk materialen te hergebruiken, zoals de gele stenen, ramen en kozijnen, binnendeuren, hang- en sluitwerk en de Heraklith plafondplaten. Originele texturen en kleuren zijn zoveel mogelijk behouden.
Om het gebouw een aangenamer werkklimaat te geven, zijn de installaties vernieuwd en is de indeling aangepast aan hedendaagse eisen. 

U heeft nog geen toestemming gegeven om de benodigde cookies te plaatsen. Accepteer de functionele cookies om deze video te kunnen bekijken.


 

Onderhoudscontract Ronde Lutherse kerk Amsterdam

Onderhoud van het Rijksmonument aan de Singel in hartje Amsterdam. De originele kerk werd gebouwd rond 1671. In 1822 werd de kerk door een brand verwoest. Enkel de muren bleven staan. De Kerk is toen weer herbouwd naar origineel ontwerp, de koepel werd verhoogd en kreeg Romeinse cassetten.

Lees meer >
Onderhoudscontract Lutherse gemeente Amsterdam

 

Blaauwlakenblok Amsterdam (onderhoud VVE)

Restauratie van het Blaauwlakenblok in het hart van Amsterdam, tussen de Warmoesstraat, Sint Jansstraat, Oudezijds Voorburgwal en de Sint Annenstraat. De meeste woningen hebben de status van Rijksmonument. De restauratie van het Blaauwlakenblok is in drie fasen uitgevoerd. Naast restauratie van de Rijksmonumenten bestonden de werkzaamheden ook uit sloop, renovatie en nieuwbouw. In totaal zijn er in fase 3 108 woningen en 38 ateliers gerestaureerd.

Lees meer >
Blaauwlakenblok in Amsterdam

 

Blaauwlakenblok in Amsterdam

Restauratie van het Blaauwlakenblok in het hart van Amsterdam, tussen de Warmoesstraat, Sint Jansstraat, Oudezijds Voorburgwal en de Sint Annenstraat. De meeste woningen hebben de status van Rijksmonument. De restauratie van het Blaauwlakenblok is in drie fasen uitgevoerd. Naast restauratie van de Rijksmonumenten bestonden de werkzaamheden ook uit sloop, renovatie en nieuwbouw. In totaal zijn er in fase 3 108 woningen en 38 ateliers gerestaureerd.

Gefaseerde uitvoering

In 1998 is de bouwkundige kwaliteit van de woningen onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek. Daaruit volgde dat het noodzakelijk was de fundering, het exterieur en interieur van de meeste panden ingrijpend aan te pakken. De restauratie van het Blaauwlakenblok is in drie fasen uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden naast restauratie van de monumenten, ook uit renovatie, sloop en nieuwbouw.

Derde fase

De omvang van de derde fase is vergelijkbaar met de oudbouw van de eerste en tweede fase samen. Tijdens de bouw zijn elk half jaar steeds clusters van enkele panden opgeleverd. De restauratie is in 2009 begonnen aan de Oudezijds Voorburgwal. Vanaf de panden met de hoogste nummers, via de binnenterreinen naar de Sint Annenstraat. De Sint Annenstraat 20-22 is als laatste opgeleverd. Dit pand is door haar ligging in  gebruik als schaft- en uitvoerdersruimte.

FSC Bouw Award

In 2010 is de FSC Bouw Award uitgereikt aan De Key en Schakel & Schrale. Bij het  project Blaauwlakenblok is op een onderscheidende wijze gebruik gemaakt van FSC hout. Het hout in de panden is zoveel mogelijk behouden en waar nodig vervangen of aangevuld met nieuw FSC gecertificeerd hout.

Duurzaamheid

Een deel van de woningen heeft de status van rijksmonument en de historische bouwonderdelen moesten behouden blijven. In de eerdere twee fasen van het Blaauwlakenblok is geëxperimenteerd met diverse thermische en geluid isolerende maatregelen om zo een comfortniveau te bereiken dat voldeed aan de maatstaven van deze tijd. Dit heeft geleid tot een door monumentenzorg geaccordeerde standaard aanpak van de monumenten in de Amsterdamse binnenstad.

Er is onder andere geëxperimenteerd met isolerend gelaagd enkelglas, waarbij twee glasplaten met folie ertussen op elkaar worden gelijmd. De glasplaat aan de buitenzijde bestaat uit getrokken glas, vervaardigd middels een oude productiemethode. De isolerende werking van het glas benadert die van normaal dubbelglas. Ook werd in dit experiment een nieuw type schuifraam ontwikkeld met een betere energieprestatie, dat esthetisch gezien voldoet aan de eisen van monumentenzorg. Waar historische kozijnen niet kunnen worden vervangen of aangepast, worden draai-kiepramen als achterzetramen geplaatst. Al deze maatregelen hebben tevens een positief effect op de geluidwering.

Naast isolerend glas is verder toegepast: dakisolatie (afhankelijk van de eisen van monumentenzorg aan de binnen- of buitenzijde van het dak), gevelisolatie door middel van voorzetwanden aan de binnenzijde en individuele gebalanceerde ventilatie. Zodoende wordt geventileerd via het dak. Van belang is de integrale benadering waarbij de uiterste zorg wordt besteed aan het voorkomen van condensvorming op de constructie om rot van vitale historische bouwonderdelen te voorkomen.