Gemotiveerd en hoog opgeleid personeel

Restaureren en renoveren is een vak apart en vraagt om gemotiveerde vaklieden. Wij garanderen de kennis van een ervaren restaurateur, de creativiteit van een geboren uitvinder en de toewijding van een betrokken liefhebber. 

Onze medewerkers zijn gewend om in vaste projectteams te werken en hebben gevoel voor kwaliteit uit het verleden. Zij weten precies wat de behoeften zijn van hun opdrachtgevers en eindgebruikers.

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf en werken samen met opleidingsinstituten en de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Jaar-in-jaar-uit volgen jonge mensen in ons bedrijf een praktijkopleiding van onze erkende leermeesters. Wij beschikken over het Fundeon certificaat.