Ambachtelijk én eigentijds

Gespecialiseerd vakwerk, dát mag u van een erkende, monumentale restauratiebouwer verwachten. Wij zetten echter graag nog een paar stappen extra. U wilt immers ook een betrouwbare partner met langlopende werkrelaties en een goede prijs-prestatie verhouding. En die vindt u bij ons. Wij koppelen ambachtelijk vakmanschap aan eigentijds procesmanagement.

Creatieve en flexibele oplossingen

Vergunningen, bouwbesluiten, milieu- en arbowetten ... u krijgt ermee te maken als u verbouwt, renoveert of restaureert. Is die complexiteit een belemmering voor creativiteit? Niet als u Schakel & Schrale bij het werk betrekt. We werken al jaren nauw met rijks- en gemeente-instellingen samen op dit punt. Kennen de weg, weten van de hoed en de rand. U kunt dan ook op passende creatieve en flexibele oplossingen rekenen - binnen de geldende kaders. Daarbij denken we altijd graag met u mee over kostenbesparingen en mogelijke alternatieven.

Binnenstedelijk werken

Veel verkeer, veel publiek, nauwelijks werkruimte. Soms lijkt het bijna onmogelijk om een bouwopdracht hartje stad goed uit te voeren ...

Toch is het goed mogelijk. Bouwen in een drukke binnenstad raakt altijd de woon- en werksfeer van derden die niet op bouwrumoer en bouwhinder zitten te wachten. Dit vraagt van ons dan ook de nodige inventiviteit, snelheid, flexibiliteit en goede communicatie met alle betrokkenen.

Wie met Schakel & Schrale in zee gaat, werkt met een partner die in de meer dan 100 jaar van haar bestaan op de kleinste en moeilijkste plekken haar werk heeft gedaan. Met plezier en naar volle tevredenheid. Deze ervaring is een meerwaarde die we inzetten bij complexe werken in het kloppende hart van dicht bevolkte binnensteden, en zorgen we ervoor dat we derden minimaal tot last zijn.

Bewuste Bouwers

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in techniek, een belangrijke rol innemen bij bouw- en infraprojecten. Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving.

Schakel & Schrale heeft de intrinsieke motivatie om bovenop wet- en regelgeving een goede buur te zijn voor de omgeving waarin we werken. De beleving van een omgeving is niet vast te leggen in wet- en regelgeving. Onze collega’s op een bouwplaats zullen zich bewust zijn van hun omgeving en het gedrag richting de omgeving hierop aanpassen.

Als deelnemer van Bewuste Bouwers ontvangt Schakel & Schrale graag feedback op het functioneren van hun bouwplaats. Met de Bewuste Bouwers gedragscode geven wij invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en de duurzaamheidsambities van Koninklijke BAM Groep. De gedragscode is dan ook een integraal onderdeel van onze werkzaamheden en werkprocessen.