Geschiedenis

De geschiedenis van ons bedrijf begint in Tjerkwert met de geboorte van Yde Schakel. Van Yde was geen boer te maken, dus ging hij naar de Ambachtsschool om timmerman te worden. Na zijn huwelijk in 1952 ging hij aan de slag als timmermansknecht in Exmorra en werd eigen baas in 1955. Zijn eerste grote restauratie volgde in 1961 met de kerk van Wons. Hij vestigde vooral zijn naam met de restauratie van de kerk in Exmorra in 1962.

Grondlegger Monumentenwacht

Schakels dorpse timmerwinkel groeide door de vele opdrachten voor boerderijen uit tot een bedrijf met 200 werknemers. Geroemd om vakmanschap, esthetisch talent,  eigenzinnigheid en zakelijk talent. Om het werk tussen de restauraties op gang te houden, ging hij in de winter monumenten controleren. Zo werd Schakel grondlegger van de Monumentenwacht waartoe in 1973 een speciale stichting werd opgericht. 

Yde Schakel hield ook in zijn vrije tijd van erfgoed. Hij maakte veel museumroutes met koprompboerderij "De izeren kou" in Allingawier als centrum van de route. In Allingawier bouwde Schakel vanaf 1972 een oude boerderij uit tot de Allingastate. Hij redde in de jaren 80 tientallen Friese skûtsjes van sloop en ombouw. In 1975 innoveerde Schakel: hij kocht als een van de eersten een computer voor 100.000 gulden op een bouwbeurs.

Schakel... & Schrale

In 1978 heeft Yde zijn bedrijf verkocht aan BAM (destijds HBG). BAM besloot het kantoor te verplaatsen naar Zeist en het bedrijf Schrale uit Zwolle hier aan toe te voegen. Schakel & Schrale was een feit.