Restauratie Villa de Reehorst

9 februari 2017 16:29 - Schakel & Schrale bv
Restauratie Villa de Reehorst

In opdracht van Stichting Landgoed De Reehorst voert Schakel & Schrale op dit moment de restauratie van Villa de Reehorst (1900) uit. De Reehorst is een buitenplaats in Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In 2015 heeft een hevige brand een groot gedeelte van het pand verwoest. Na de brand zijn er diverse maatregelen getroffen om het pand te beschermen tegen verdere achteruitgang. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een tent die geplaatst is ter bescherming van het pand tegen waterschade.  Op dit moment wordt het timmerwerk gedaan van een nieuwe verdiepingsvloer die aan de ene zijde bevestigd is aan een bestaande gevel met brandschade. Aan de andere kant ligt de vloer op nieuw metselwerk. Weer een bijzondere klus voor Schakel & Schrale.

In samenwerking met Hylkema Consultants herstellen wij het monument voor toekomstig kantoorgebruik.