Restauratie Landhuis Ockenburgh in Den Haag gereed

20 juli 2017 16:27 - Schakel & Schrale bv
Restauratie Landhuis Ockenburgh in Den Haag gereed

Schakel & Schrale heeft weer een prachtig project opgeleverd. De restauratie van het Rijksmonument Landhuis Ockenburgh in Den Haag is recent afgerond. In opdracht van de Gemeente Den Haag en in samenwerking met RAB Restauratieadvies is de zijvleugel en het hoofdgebouw gerestaureerd. De werkzaamheden aan het Rijksmonument betroffen de casco restauratie en renovatie van het deels 17e eeuwse gebouw. Tijdens de restauratie werd een uniek 17de eeuw moerbalkgebint gevonden en gerestaureerd. Ook zijn er werkzaamheden verricht aan het interieur, waaronder de plafonds en het binnenschilderwerk.

Wij zijn er trots op dat ook dit project weer een leerling bouwplaats is geweest.

Het landgoed Ockenburgh is gelegen aan de zuidwestelijke rand van Den Haag, dichtbij Kijkduin. Het landgoed en hoofdhuis dateren oorspronkelijk uit de zeventiende eeuw, maar de omgeving kent een veel langere bewoningsgeschiedenis.