Restauratie Eindenhout: geduld vakman beloond met mooi resultaat

3 februari 2021 15:58 - Schakel & Schrale bv
Restauratie Eindenhout: geduld vakman beloond met mooi resultaat

In opdracht van Stadsherstel Amsterdam is Schakel &Schrale in oktober gestart bij Eindenhout. De voormalige buitenplaats Eindenhout, gelegen aan de Wagenweg in Haarlem, luistert naar de naam ‘Huis met de Beelden’ en verwijst naar de marmeren sfinxen aan de neo-classicistische voorgevel. Dit woonhuismonument met appartementen is een rijksmonument met houten planken als gevelbekleding en halfzuilen aan de klassieke voorgevel. Hiermee is gepoogd de kenmerkende toepassingen van natuursteen in classicistische gevels te imiteren.

Informatie over de geschiedenis van Eindenhout: https://stadsherstel.nl/monumenten/huis-met-de-beelden-huis-eindenhout/

In hoofdlijnen omvatten de werkzaamheden het verduurzamen van de daken door isolatie volgens een warm dak opbouw en het vernieuwen van zink- en loodwerken. Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in combinatie met herstelwerkzaamheden aan de houten gevelbekleding en vensters. De gepleisterde zuilen met cannelures worden plaatselijk hersteld. Een monnikenwerk om de cannelures te laten overeenkomen met de bestaande. Maar uiteindelijk is het geduld van de vakman beloond met een mooi resultaat.

In de afbeeldingen is meer te zien over onder andere:

  • indien mogelijk worden de bestaande trotseerloodjes hergebruikt, in ieder geval veiliggesteld om historisch materiaal te behouden
  • onderzoek naar voorkomende schades en herstelmethoden van de houten planken
  • bemonsteren, detailleren en vaststellen profileringen in bestaande en nieuwe situatie
  • werkzaamheden dakschilden in uitvoering
  • werkzaamheden aan de gevelbekleding in uitvoering