Meepraten over Erfgoedbeleid

23 maart 2017 14:23 - Schakel & Schrale bv
Meepraten over Erfgoedbeleid

Op dinsdag 21 maart 2017 hebben de koepelorganisaties van de bedrijven die werkzaam zijn in de monumentensector aan Minister Jet Bussemaker het rapport “Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed” aangeboden. 

De Vakgroep Restauratie (restauratie-aannemers), de Vereniging van Architecten werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA Platform Restauratie (gespecialiseerde aannemersbedrijven) hebben het rapport laten opstellen, met grote inbreng van de achterban, om de knelpunten in het monumentenstelsel in kaart te brengen. Dit zijn overigens knelpunten, waar niet alleen het bedrijfsleven de gevolgen van ondervindt, maar ook de monumenten zelf (en hun eigenaren). De inventarisatie van knelpunten is aan de Minister van OCW aangeboden omdat zij eindverantwoordelijk is voor het monumentenstelsel en onlangs het initiatief heeft genomen voor een herijking van dit stelsel. De bedrijven in de sector maken zich zorgen over de continuïteit van het vakmanschap in de sector en vragen onder meer aandacht voor de opleidingen, de bewaking van de kwaliteit en een goede voorlichting aan monumenteneigenaren.

U kunt het volledige rapport downloaden.