Consolidatie Fort koning Willem I

16 november 2017 17:19 - Schakel & Schrale bv
Consolidatie Fort koning Willem I

Vandaag heeft Schakel & Schrale Maastricht haar bouwplaats "Consolidatie Fort koning Willem I" open gesteld voor het geven van enkele rondleidingen tijdens de nationale contactdag voor Vestingbouwkundige Stichtingen en Verenigingen, georganiseerd door de stichting Menno van Coehoorn. Dit jaar worden zij in Maastricht ontvangen door Stichting Vestingstad Maastricht.

Fort Willem, ook genaamd Fort op de Caberg of Fort Koning Willem I, is een negentiende-eeuws fort en bestaat uit een grote kazemat verbonden met onderaardse galerijen. Het fort heeft na de opheffing van de vestingstatus van Maastricht diverse bestemmingen gehad en is momenteel in gebruik als speeltuin en als huisvesting voor een studentenvereniging.

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden zal, naast de bouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden, rekening gehouden worden met verplichtingen vanuit Flora- en Faunawet en de Monumentenwet/Erfgoedwet.

Zie bericht: https://www.bambouwentechniek.nl/nieuws/2017/5/schakel-schrale-restaureert-fort-koning-willem-i-te-maastricht