Terug naar Home

‘Herbestemmen’, is dat renoveren, is dat vernieuwen? In onze definitie is  herbestemmen het creëren van een duurzame vastgoedomgeving met behoud van verrassende historische elementen.

Ieder huis, ieder pand heeft zijn eigen levenscyclus. Per fase kan er veel veranderen: van pakhuis naar luxe appartementencomplex, van fabriek naar kantoor, van molen naar sfeervol restaurant. Wat kan Schakel & Schrale bijdragen aan die gebouwcycli?

U wilt uw historische en waardevolle pand laten herstellen, verjongen of een nieuwe toekomst geven. U zoekt een bedrijf dat uw verbeelding werkelijkheid maakt. Dat bedrijf zijn wij. Wij geven historische gebouwen een belangrijke meerwaarde. In alle gevallen verbeteren we de functionaliteit en vitaliteit van het gebouw en tonen respect voor de aanwezige kwaliteiten van het bestaande. En... houden steeds oog voor uw wensen en gebruiksdoelen.

Samen met u

Schakel onze expertise in een vroeg stadium in. Dat voorkomt overlappingen, misverstanden en faalkosten. We garanderen u een hechte, betrokken samenwerking. Zo u wilt, nemen we daarbij de volle verantwoordelijkheid op ons voor planning, kwaliteit en budgetbewaking.